Jennelt

locatie op de kaart                      richting oost ↑                       klik op foto voor vergroting

Jennelt werd in de middeleeuwen aan de toenmalige kust van de Sielmönker Bucht op een kwelderrug gevestigd. (De vm waterloop is in het noordwesten nog in het veld waarneembaar.) De langwerpige warft ligt in zuidwest-noordoost richting. Hij was in de vroege middeleeuwen plm 1,5m hoog en 400 m lang en is gefaseerd flink vergroot tot 500m en verhoogd. De plaats werd al in de 8e-9e eeuw vermeld.
Er zijn nu 3 gedeelten / uitbreidingsfasen te onderscheiden. Aan de westkant heeft de kerk een eigen opgehoogde plek in het middenstuk. Hij staat pal noord van de plaats van de vroegere burcht. Daar is nu duidelijk een verdiepte plek te zien van een 70x70m in het midden van de warft, die voor een deel nog binnen een gracht ligt.