Horsten

locatie op de kaart                                                                                                      klik op foto voor vergroting

Horsten ligt op een zandrug, op 2,6-3,3m hoogte en op de grens van dekzandgrond en kweldergrond. De plaats werd al vroeg bewoond, getuige de vondst in 1963 van een zwerfkei met ingebeitelde cirkels uit de bronstijd (plm 1000vC), de ‘zonnesteen van Horsten’.
Na een grote brand rond 1160 is de warft nog plm 2,5m opgehoogd. Horsten werd in 1134 voor het eerst vermeld. De huidige kerk (van 1250) had een houten voorganger uit 1134 die in 1154 afbrandde.
De kerkwarft heeft bescheiden maten: plm 80m (oost-west) x 60m (noord-zuid). Langs de Kirchstrasse staat een stuk keermuur.