Grimersum

locatie op de kaart                                                                             klik op foto voor vergroting

Vroeg in 8e eeuw is de langgerekte warft langs een toenmalige uitloper van de Leybucht-waterloop aangelegd, het kenmerk van een handelsnederzetting en marktplaats, waar zowel handelaren en boeren van konden profiteren. Hij ligt op plm 4m hoogte op een kwelderwal (uit het zuid-oosten goed te zien). Bij werkzaamheden zijn aardewerkscherven uit de vroege-hoge middeleeuwen gevonden. Rond het midden van de 13e eeuw werd aan de westkant ervan de kerk gebouwd op een forse kerkwarft. Bij de dijkdoorbraak van de Allerheiligenvloed in 1570 hebben veel mensen hier toevlucht kunnen zoeken.

Oost van Grimersum liggen 2 niet meer bebouwde warfte in het land, eens stonden er Burge op.