Funnix

locatie op de kaart                                                                                                             klik op foto voor vergroting

De bouw van Funnix begon in de 11e eeuw op een zandrug, aan de zuidrand van de vroegere Harlebucht. In die tijd bouwde men meestal nog op een warft, als beschermng tegen de zee. Dijkaanleg was nog niet algemeen, al heeft men bij Funnix een bescheiden dijk aangelegd. De relatief jonge warft is 5,4m hoog.

Bij veel van de oudere warften werd de kerk naderhand centraal op de meestal spaarzaam bebouwde kruin gebouwd. Maar in Funnix werd voor de kerk naast het dorp een aparte, kleine kerkwarft gebouwd. Behoorlijk steil en ongeveer 57×50 m groot. De huidige kerk stamt uit het begin van de 14e eeuw, maar de klokkentoren uit de 13e eeuw en gevonden zerken uit de 12e eeuw, doen een voorganger vermoeden.