Fedderwarden

locatie op de kaart                                                                                             klik op foto voor vergroting

Rond het begin van de jaartelling zijn Chauken dit gebied gaan bewonen. Vanaf de 3e eeuw gaat men 3 dorpswurten opwerpen i.v.m. de zeespiegelrijzing. Een vroege nederzetting heette ‘Knull’, met als betekenis een verheffing, een wurt (een straat heet nog ‘Am Knull’). De kern ervan wordt gevormd door een geestgrond-heuvel. In de 7e eeuw dringen de Friezen binnen en geven het gebied de naam Feddes wurt. In 1120 komt de doorlopende dijk Accum – Fedderwarden – Sengwarden tot stand.

De 13e eeuwse kerk staat op een eigen kerk-wurt, helemaal aan de westrand van het dorp. Opvallend: op de zuidwest-rand van de wurt staat een boerderij, waarvan de toegang halverwege het zuid-talud ligt en het kerkhof in tweeën deelt.

Aan de noord- en oostkant is de wurt voor een stuk afgestoken, daar is een keermuur gebouwd.