Eilsum

locatie op de kaart                                                                                                      klik op foto voor vergroting

Algemeen

Het oorspronkelijke warftdorp werd gesticht op een strook kwelderrug van bijna 6m hoog aan een zij-arm van de Sielmonken Baai. Toch stond bij vloed het water aan de warft. Later zijn er meer warfte aangelegd en op één daarvan is de kerk gebouwd op 6-7m hoogte.
De huidige dorpsstructuur van Eilsum is dambord-achtig, gelegen binnen een Ring. De warft meet noord-zuid plm 400 en oost-west 210m.
Eilsum is een van de oudste nederzettingen aan de Noordwestkust. Het werd voor het eerst vermeld in 1370, maar Karolingische kogelpotscherven – gevonden in één van de later aangelegde warfte op het laagste bewoningsniveau – geven al bewoning aan in de 7e-8e eeuw.

Vondsten

In 1935 zijn 4 menselijke skeletten op 2,5 m onder het maaiveld aangetroffen: begravingen op een begraafplaats, op zijn laatst te dateren in de 12e eeuw. In andere warften zijn ook resten van behuizingen gevonden.