Dunum

locatie op de kaart                                  de zuidwesthoek ↑                                   klik op foto voor vergroting

Algemeen:

Het gebied is al sinds de steentijd bewoond*). De plaats ligt op een oude geestrug die hier tot 7 m hoog is. Hij lag oorspronkelijk aan drie kanten in het water. T.b.v. de kerk heeft men hem nog eens met ongeveer 2,5m verhoogd.
Bij opgravingen zijn resten van een houten kerkgebouw aangetroffen die teruggaan tot rond het jaar 1000.  Aan de huidige kerk werd begonnen tussen 1200 en 1220. Als enig stenen bouwwerk in Dunum is de kerk in de Middeleeuwen herhaalde keren gebruikt als hoogwatervluchtplaats.

Vondsten:
                    hieronder een aantal grafvondsten uit Dunum, te zien in het Küstenmuseum Wilhelmshaven

*) Ongeveer 800m zuid van de warft ligt de zgn Radbodsberg aan de gelijknamige straat. Hier zou koning Radboud zijn begraven, volgens de overlevering. De heuvel is nu 3m (bron) / 10m (kaart) hoog. In 1898 en 1904 is hij doorgraven. De diameter was toen 25-30m, de grootste prehistorische grafheuvel van Ostfriesland.
Bij de opgravingen werden 6 urnengraven, 10 brandgraven zonder urnen, een inhumatie, een steenkist en een paardenschedel met nekwervels en leer-resten ontdekt.
Vermoedelijk was een grafheuvel uit de enkelgrafcultuur uit de steentijd (3000-2000vC) de oorspronkelijke grafheuvel. Ook in de late bronstijd, ijzertijd en tot rond het begin van de jaartelling is de grafheuvel als begraafplaats gebruikt. (bron: Monika van Lengen)