Ditzum

locatie op de kaart                                                                             klik op foto voor vergroting

Ditzum stamt uit de 7e-8e eeuw. Aan beide kanten van het Ditzum-Bunder Sieltief ligt de kern van een wurt. De oostelijke heeft een diameter van plm 250 m en is bijna 3,5 m hoog. De westelijke is met 300 m doorsnee duidelijk groter en langwerpig van vorm. Hierop werd, van 1180 – 1220, op een eigen verhoging, de huidige bakstenen kerk gebouwd. De plaats is diverse keren gebruikt als toevlucht tijdens hoogwaterperiodes. Beide warfte zijn ophogingen van een oorspronkelijk al hoge oeverwal van de Eems. Het huidige Sieltief is waarschijnlijk een restant van een getijdenriviertje dat in de Eems uitmondde.

In 2014 werden bij werkzaamheden de sporen van een bron van plm 2,5 x 1,8m aangetroffen. Een paar jaar eerder waren op een paar plekken op enkele tientallen meters afstand hiervan kuilen gevonden, waarin keramiekresten lagen. De combinatie van de vondsten geeft aan dat het het omgevingsgebied van een nederzetting uit de 8e-9e eeuw betreft.