Ziallerns

locatie op de kaart                                                                              klik op foto voor vergroting

Ziallerns, aan de zuidoostkant van de voormalige Harlebucht, werd in de 1e eeuw vC als vlaknederzetting aangelegd. Na verschillende ophogingen, was die in de middeleeuwen tot 5m hoogte gegroeid. (Daarvoor moest alles bij elkaar een 60.000m3 klei en mest worden verplaatst!)
Het is een prototypisch ronde, radiaire warft. Helemaal intact, gelegen binnen een ringweg. De diameter is plm 250 m. Op de oostkant staan nog 4 forse boerderijen, elders een aantal gevarieerde behuizingen. Aan de zuidkant staat een huis buiten de ringweg. Er is een vlakke, ruime kruin met een binnenring, de verzamelplaats voor het vee bij hoog water en, heel bijzonder, een dobbe (du: Fehting). Een weg(je) loopt zuid -noordwest over de kruin en van daar af gaan een paar voetpaden naar de ringweg.
Omdat de warft zo goed bewaard is gebleven, staat hij onder bescherming.