Zetel

locatie op de kaart                                                                                               klik op foto voor vergroting

De geschiedenis van Zetel gaat ver terug. Talrijke grafvondsten wijzen op nederzettingen in de steentijd. De eerste boerenbewoning vond waarschijnlijk in de Chauken-tijd plaats, rond 250nC. Maar die leefden hier waarschijnlijk al van voor het begin van de jaartelling.
Het huidige dorp ligt op een hoge zandrug (ter plekke een 6m hoog). De 13e eeuwse kerk staat op een kleine (plm 50x60m), maar behoorlijk hoge en steile kerkwarft. Deze kerk is vooafgegaan door een kapel, waarvan de oudste vondsten zijn te herleiden op het midden van de 10e eeuw. De warft sluit aan de noordkant aan op een vlak stuk kerkhof. Om het hele kerkterrein loopt een pad. Het kerkhof lijkt veel op een goed verzorgd park.