Westrum

locatie op de kaart                                                                                klik op foto voor vergroting

Archeologisch onderzoek in 1990 heeft het begin van de bewoning van de warft na de 7e eeuw aangetoond. Keramiekvondsten duiden hierop. De plek ligt op een geestrug die van Jever tot hier reikt.
Archeologische vondsten wijzen op handelsbetrekkingen met Rheinland en het Oostzeegebied en geven een indicatie van de welstand van de toenmalige boeren. In de 11e eeuw stopte het ophogen van de warft i.v.m. dijkaanleg. In eerste instantie kwam er een ringdijk om Westrum en een handvol warfte in de buurt.
De bouw van de huidige kerk werd rond het midden van de 13e eeuw begonnen. Bij renovatiewerk in de 80-er jaren werd ontdekt, dat hij een stenen voorganger had van rond 1200 maar ook nog een houten uit de 11e eeuw. Verder werden onder de kerk graven ontdekt uit de hoge en late middeleeuwen.

De dorpswarft is ongeveer 4,3 m hoog. Daar werd 1 m bovenop aangebracht voor de bouw van de kerk. Westrum ligt redelijk geïsoleerd als een eilandje in de velden. Het totaal oppervlak bedraagt 3 ha, bij een diameter van een 200m. Van noordoost, via zuid tot noordwest ligt er een gedeeltelijke ringweg. De bebouwing bestaat uit de kerk en een handvol behuizingen en boerderijtjes met bijgebouwen.