Westochtersum

locatie op de kaart                                      de westkant ↑                                               klik op foto voor vergroting

Algemeen

Het plaatsje ligt in zeer oud nederzettingengebied, getuige prehistorische vondsten. Speerpunten en andere wapens en werktuigen geven aan dat hier na het eind van de ijstijd rendierjagers hebben gejaagd. In plaatsjes iets naar het westen (Utarp en Terheide bijvoorbeeld), werden belangwekkende vondsten gedaan uit de midden-steentijd.
Ook hier moet de rijzende waterspiegel de oude bewoning hebben afgebroken. Later, in de Middeleeuwen is die hervat. Het dorp ligt op een hogere zandrug, waar de weg overheen loopt, langs een soort lintbebouwing.
De goed herkenbare kirchwarft is hier aan de noordkant op- of tegenaan gelegd op een bijna 4m hoge plaggenlaag. Hij is plm 75x75m groot.

Vondsten

Een belangwekkende vondst uit de bronstijd vormen de gouden schalen uit Terheide (een soort cups van ongeveer 6,5 cm hoog en 9,5 cm diameter). Ook uit de ijzertijd werden vondsten gedaan.
Uit de romeinse tijd (en vroege middeleuwen) werden scherven van zwart gepolijst, gedraaid aardewerk gevonden en ook een systeem van graven, kuilen, greppels en een bron.
Uit de 4-5e eeuw werden plattegronden aangetroffen van grote 3-beukige huizen met afrasteringen, bronnen, en sporen van mijnbouw, graven en kuilen, hutkommen en ijzerverwerking. En een schoen, maat 42.