Westerholt

locatie op de kaart                                                        klik op foto voor vergroting

De geschiedenis van het gebied van en rond Westerholt gaat terug tot de late steentijd.
De (kerk)warft van Westerholt werd rond 1250 aangelegd in (toen) open gebied aan de weg van Norden naar Esens. Met een hoogte van bijna 6m en indertijd met een muur en een gracht er omheen, óók een geduchte weer- of vestingkerk. Bijv. in 1496 is hij enkele dagen belegerd geweest. De eerste vermelding dateert van 1420. Tegenwoordig loopt er een pad om de kerk en het oude kerkhof en in de zuidoost-hoek is ook een restant van de gracht nog aanwezig.

In het gebied van de plaatsjes Terheide en Willlmsfeld, iets naar het zuiden, zijn een aantal vuursteenartefacten uit de neolitische- of bronstijd gevonden.
Een belangwekkende vondst uit de bronstijd vormen de gouden schalen uit Terheide (een soort cups van ongeveer 6,5 cm hoog en 9,5 cm diameter). Ook uit de ijzertijd werden vondsten gedaan.
Uit de romeinse tijd (en vroege middeleeuwen) werden scherven van zwart gepolijst, gedraaid aardewerk gevonden en ook een systeem van graven, kuilen, greppels en een bron.
Uit de 4-5e eeuw werden plattegronden aangetroffen van grote 3-beukige huizen met afrasteringen, bronnen, en sporen van mijnbouw, graven en kuilen, hutkommen en ijzerverwerking. En een schoen, maat 42.