Werdum

l

locatie op de kaart                     vanuit zuidwest ↑              klik op foto voor vergroting

Voor de indijking van de Harlebucht werd de warft Werdum aan zee opgeworpen, er was toen een haven. Het warftdorp ligt in een uitgestrekt oud kweldergebied met een hoogte van 0,5 – 1,5 m. Een deel van de plaats, een niervormig gebied dat loopt van noordwest naar zuidoost, is aangelegd op een dikke plaggenlaag, een soort es. In 1297 werd de plaats voor het eerst vermeld.
De kruin ligt nu op 6,3 m hoogte (bij de kerk). Deze kerk (van 1327) is gebouwd op het granietblokken-fundament van een eerdere kerk, op de plek waar daarvoor een Burg stond. De kerkwarft loopt van zuid naar noord geleidelijk op en heeft aan de noordkant een steile helling. Pal west ervan loopt de weg over de dorpswarft naast een flinke keermuur.

Ten noorden ligt de kleine warft Nordwerdum op een zandtong in het oude kweldergebied. Hij is ongeveer 200x200m groot en de kruin ligt op 4,1m. Voorheen stonder er alleen 3 grotere boerderijen op. Er ligt een rondweg omheen. In het noordelijke deel ervan werd in 2002 een stuk van een paar honderd vierkante meter,  2,2 m uitgediept. Dat leverde honderden scherven, een spinklos, wrijfstenen e.d. op. Alleen al de keramische resten dekken de hele periode van de oude keizertijd tot de late middeleeuwen, maar geven geen uitsluitsel over het tijdstip van begin van de bewoning.