Visquard

locatie op de kaart                                           oostkant kerkterrein ↑                                                    klik op foto voor vergroting

Algemeen

Het terpdorp Visquard werd in de 8e eeuw als vissersdorp aan de Sielmönker Baai gesticht, op een 6m hoge kwelderrug. Nu is het een ronde warft van plm 450m in doorsnee, binnen de Visquarder Ring, met de kerk op de hoogste plek in het midden, boerderijen aan de ringweg en bakstenen huizen daartussenin. De kerk was tevens verdedigingswerk, getuige ook de nog gedeeltelijk aanwezige gracht. In het noordwesten is het dorp aangesloten op het waterwegennet.

Vondsten

In 1913 bracht een archeologische opgraving in de omgeving urnen en grafgiften aan het licht, waarvan figuur en tekening verwijzen naar de vóór-christelijke tijd. Ook werd een vuurplaats gevonden met daarin versgebakken en handgevormde klei kogels, waarschijnlijk bedoeld voor netverzwaring. Door een verdere opgraving in 1961 werd een nederzettingshorizont aangetroffen van rond 800 nC.