Victorbur – hohe warft

locatie op de kaart                        uit het oosten ↑                       klik op foto voor vergroting

Met de bouw van de huidige kerk op een hoge warft werd in 1220 begonnen, nadat 2 voorgangers van hout, uit de 11e en 12e eeuw, waren afgebrand. Hij is in 1250 gewijd.
De kerk werd niet gebouwd in een dorpscentrum, maar echt excentrisch, aan een oud wegenknooppunt tussen Uthwerdum en Victorbur ten dienste van de bewoners van deze dorpen, plus die van Theene. De plaatsaanduiding luidt dan ook Hohe Warft.

In het gebied van de plaatsjes in de omgeving zijn vuursteenartefacten uit de neolitische- of bronstijd gevonden. Ook zijn daar vondsten gedaan uit de ijzertijd, romeinse tijd en vroege middeleeuwen (Vergelijk bijvoorbeeld notities m.b.t de plaats Westerholt.)