Upleward

locatie op de kaart                                       ri oost ↑                                          klik op foto voor vergroting

Algemeen

De warft is tenminste in de romeinse keizertijd – vroege middeleeuwen bebouwd geweest. Hij ligt op plm 5m hoogte in voormalig kweldergebied. Oost-west meet hij ongeveer 400m, noord-zuid, vanaf het kerkterrein, goed 200m. Zuid van het kerkterrein met waterpartijen, loopt een (stuk) binnenring. De bebouwing ligt voor het grootste deel zuid hiervan, binnen de Uplewarder Ring, met aan de buitenkant een handvol forse boerderijen. Aan de nu weinig bebouwde noordkant heeft weleer een waterburcht gestaan en is een aansluiting op het waterwegennet.

Vondsten

Bij een opgraving werden de gedeeltelijke resten en plattegronden van 2 woonstalhuizen gevonden, die op basis van aangetroffen houtresten rond 675 nC gedateerd worden: houten staldelen, een stuk van een gevlochten wand en delen van een wiel.