Suurhusen

locatie op de kaart                              uit noordwest ↑                                             klik op foto voor vergroting

De warft is aangelegd op een 4m hoge rug in kweldergebied. In het zuiden loopt de doorgaande weg er langs. Waarschijnlijk is de warft als ‘uitbouw’ van Loppersum in de middeleeuwen gesticht. In 1255 werd de plaats voor het eerst schriftelijk genoemd, maar uit een steen met inscriptie ‘1004’ en aardewerkvondsten is op te maken dat hij minstens van de 9e tot de 14e eeuw bewoond was.

De kerk is in de eerste helft van de 13e eeuw op een warft gebouwd, met een gracht er omheen. Een gedeelte daarvan is nog aanwezig. De gracht en schietsleuven in de kerktoren zijn indicaties dat het een weerkerk betreft. Op de kerktoren is een merkteken aangebracht van het waterpeil van de allerheiligenvloed in 1570: 4,4m+ (maar bij de kerstvloed van 1717 stond het nog 59cm hoger!). Het dorp is door een eigen ‘Tief’ aangesloten op het waterwegennet.
Iets ten noordoosten, aan de Hammrich, moet blijkens aardewerkvondsten een grotere warft gelegen hebben.