Stedesdorf

locatie op de kaart                                     uit zuidoost ↑                                            klik op foto voor vergroting

Rond 600 is Stedesdorf als nederzetting op een stevige zandrug van 3m hoogte ontstaan. Daarop is een 4m hoge kerkwarft aangebracht, ook om over een hoge sterkte te beschikken bij gewapende conflicten.
In 1962 bleek uit opgravingen dat de huidige kerk, van de 1e helft 12e eeuw, een houten staafkerk als voorganger had uit de 10e eeuw.
Aan de westkant is de warft behoorlijk steil (afgegraven?).

Van 2011-2014 werden op een terrein in de buurt opgravingen verricht. Daarbij kwamen o.a. 9 huisplattegronden van plm 19 tot 12 bij 6 m vrij, evenals resten van 2 spiekers. Ook werden roosters uit een steenoven gevonden. E.e.a. is gedateerd in de voor-romeinse ijzertijd – romeinse tijd.