Sengwarden

locatie op de kaart                                                                                     klik op foto voor vergroting

Vondsten wijzen uit dat hier al rond 300 vC de eerste bewoning was. De dorpswarft is aangebracht op een zandrug uit de de laatste ijstijd. De kerk staat op een (vooral aan de oostkant) steile, 8,6m hoge wurt. Hij is van rond 1250, maar hij moet minstens één voorganger gehad hebben. De plaats werd in 1168 in een oorkonde voor het eerst vermeld.

De kruin is bereikbaar via trappen aan de west- en oostzijde en via een pad aan de noordkant. Op veel plaatsen is een (forse) keermuur aangebracht. De warft is aan de zuidoostkant en in het westen redelijk dicht bebouwd. In het westen loopt (noord-zuid) een doorgaande weg over de voet van de warft.