Sandel

locatie op de kaart                                                                                    klik op foto voor vergroting

Het nederzettingsgebied rond Sandel lag op een uitloper van een grote, vlakke zandrug, op een 7-8m boven zeeniveau, op vaste grond. Opgravingsvondsten in de omgeving (o.a. zilveren romeinse munten), geven aan dat er al vroeg, in de romeinse tijd, Chaukische bewoning was.
Er zou, naar men zegt, al in 938 een kerk gesticht zijn. De huidige kerk stamt uit de 12e-13e eeuw. De warft is ook als gevechtsstelling gebruikt.
Nu zien we een klein dorpje met een 5 m hoge kerkwarft van ongeveer 60x65m, aan de zuidkant deels afgestoken en van een keermuur voorzien.