Sande

locatie op de kaart                                                                                   klik op foto voor vergroting

Al in de periode 400-800nC werden er in dit vruchtbare kweldergebiedgebied tal van warfte opgeworpen, die voor een deel nog steeds bestaan. Vanaf ongeveer 900 nC ging men die zekeren door er dijken om te leggen, en in de 13e eeuw ging men er planmatige zeedijken aanleggen. In die tijd kwam de waterdreiging voor Sande nog van de Maadebaai in het noorden. In de 14e eeuw breidde de Jadebaai zo massaal uit, dat Sande een eiland werd.
In 1168 werd Sande voor het eerst vermeld. Voor plaatsen direct in de buurt loopt dat uiteen van 785 – 1570.
De St Magnus kerk uit 1351, op zijn eigen warft met kerkhof, is het oudste gebouw van Sande. Hij heeft 2 voorgangers gehad: De eerste kerk werd in 1176 in het krijgsgewoel vernield. De toen gebouwde kerk hield het 150 jaar uit, tot hij instortte, waarna de huidige kerk werd gebouwd.
De warft is nu een eiland van rust temidden van gewinkel en verkeer.