Oldendorp

locatie op de kaart                                                                          klik op foto voor vergroting

Oldendorp ligt op een oude oeverwal van de Eems. Het ligt maar net boven de zeespiegel (0,6-0,8m), in een veen- en weidegebied. De oudste bewoning op die wal dateert uit de vroege middeleeuwen, waarschijnlijk is het dorp net zo oud. Bij het dorp is ook een grafveld uit die periode gevonden. In het jaar 909 werd het dorp voor het eerst schriftelijk vermeld. De kerk stamt uit de 14e eeuw.
De weg loopt noord-zuid over de warft. Een paar kerkpaden over de kerkwarft sluiten aan op de wegen.