plaats zoeken

bij de Friese terpen:

Aalsum   Achlum     Akkrum     Aldeboarn    Anjum    Anjum omgeving    Abbewier

Beers     Beetgum     Birdaard     Blessum    Boksum     Bornwird     Brantgum

Deinum    Dokkum     Dongjum-cluster

Eagum     Ee     Engwierum     Ezumazijl

Ferwert      Firdgum – cluster     Foudgum

Genum     Goutum

Hallum    Hantum     Hantumhuizen    Hijum     Hogebeintum     Holwerd

Idaerd

Janum     Jewier    Jislum     Jorwerd   Jouswier

Leeuwarden     Lichtaard

Metslawier     Minnertsga – cluster     Morra

Nes (H)     Niawier

Oosterbeintum     Oostrum      Oudterp / Âldterp

Raard     Reitsum

Stiem     Swichum

Tibma     Teerd     Tzummarum

Waaxens     Wetsens     Wierum    Wijnaldum

bij de Groninger wierden:

Aalsum    Amsweer    Arwerd

Baflo    Bedum    Biessum    Borgsweer

Eelswerd    Elens    Eenum en Eenumerhoogte    Eppenhuizen    Ewer    Ezinge

Farmsum    Feerwerd

Garnwerd   Godlinze

Helwerd    Holwierde    de Houw (bij Leens)     Huizinge

Jukwerd

Kantens    Katmis    Kenwerd    Korhorn    Krewerd

Leens    Leermens    Lellens    Losdorp

Maarslag, Groot- en Klein-    Marsum    Menneweer    Middelstum

Niehove    Niekerk (de Marne)    Nijenklooster

Obergum    Oldenklooster    Oldenzijl    Oldörp    Oosternieland    Oosterwijtwerd    Opwierde

Ranum    Rasquert    Rottum

Saaksum     Sauwerd    Solwerd    Spijk    Stedum   Stitswerd

Termunten    Tinallinge    Tjamsweer    Toornwerd     Tuinster wierden (bij Leens)

Uitwierde    Ulrum    Usquert

Vierhuizen (de Marne)

Wadwerd     Warffum     Warfhuizen    Weiwerd    Westeremden    Westerwijtwerd    Wetsinge, Groot- en Klein-    Wierhuizen    Winsum    Wirdum   Wittewierum    Woldendorp

Zuurdijk

in Duitsland: 

Dithmarschen

Eiderstedt

Ostfriesland   Ditzum    Hatzum    Midlum    Pogum

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.